Regulamin zawodów:

CHARYTATYWNY ŚWIĄTECZNY BIEG PO DOM

Regulamin zawodów:
CHARYTATYWNY SWIATECZNY BIEG PO DOM

 

 1. CEL IMPREZY

 

 • Akcja ma charakter charytatywny i zbiórka przeznaczona będzie na ukończenie budowy domu dla Pani Sylwii Tubek i jej córek.
 • Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych POLSKI,;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 • Promocja walorów przyrodniczych
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;

 

 

 1. ORGANIZATOR

 

 • Fundacja Renovo ul. Krakowska 92/5

33 – 300 Nowy Sącz; KRS 0000447535;

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

 

01 stycznia 2021 – 31.01.2021 Cała Polska

 

 1. TRASA:

 

W ramach Charytatywnego Biegu Po Dom uczestnicy mają do pokonania następujące dystanse:

 • 3 km
 • 5 km
 • 10 km
 • 21 km

 

Charytatywny „Bieg po dom” przeprowadzony zostanie po dowolniej trasie Zawodnicy do pokonania będą mieć wybrany dystans.  Aby bieg był zaliczony uczestnicy są zobowiązani do wysłania zdjęcia z trasy (z aplikacji monitorującej aktywność fizyczna) którą pokonają  na emaila fundacjarenovo@gmail.com lub pod postem na fb promującym wydarzenie.

 

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

 

 • Bieg rozpoczyna się 01 stycznia 2021 o godz: 00:01 a kończy 31 stycznia 2021 o godz. 24:00
 • Uczestnikiem biegu głównego może być każda osoba w dowolnym wieku

 

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;

 

 

 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY

 

 • Zgłoszeniem na zawody jest uiszczenie opłaty oraz wysłanie zdjęcia na email: fundacjarenovo@gmail.com
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów www.fundacjarenovo.pl;

 

 

 1. WPISOWE

 

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty pakietu startowego  i  startu w noworocznym biegu po dom  i wynosi:

3 km – 30zł

5 km – 35zł

10 km – 50zł

21 km – 50zł

 • opłata indywidualna dla zawodników uiszczona w terminie do 2-ch dni po wysłaniu zdjęcia lub zapisu śladu z biegu
 • 30 zł opłata indywidualna dla dzieci i młodzieży szkolnej uiszczona w terminie do do 2-ch dni po wysłaniu zdjęcia lub zapisu śladu z biegu (bieg dzieci szkoły podstawowej, oraz bieg młodzieży gimnazjalnej, marszobieg oldboja); dla każdego z dystansów.

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

 

Fundacja Renovo

 1. Krakowska 92/5

33-300 Nowy Sącz

KRS – 0000447535

NIP – 7343518266

REGON – 122757964 

Numer konta: Bank Spółdzielczy

47 8811 0006 0000 0049 4670 0001

 

Tytuł wpłaty: Bieg po dom +  imię i nazwisko uczestnika;

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

 

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • zmęczenie i zadowolenie;
 • każdy zawodnik za ukończenie dystansu otrzymuje na wskazany adres podczas rejestracji przesyłkę z medalem i dyplomem, wraz z podziękowaniem za wsparcie
 • Wszyscy zawodnicy którzy ukończą bieg wezmą udział w losowaniu nagród.

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć w wyznaczonym okresie czasowym wyznaczony dystans określony dla każdej z grup uczestników. O miejscu końcowym decyduje osiągnięty czas na określonych dystansach:

 • 3 km
 • 5 km
 • 10 km
 • 21 km

 

dystans i czas udokumentowany z własnego pomiaru czasu (np. zegarek liczący czas i długość trasy, zrzut z telefonu).

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

czas na wysłanie potwierdzenia mailowo lub na facebooku pod postem do 31 stycznia 2021.

 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów.
 • Wydarzenie będzie promowane na FB i stronie internetowej
 • Zebrane fundusze z biegu zostaną przekazane na dokończenie budowy domu dla Pani Sylwii Kamili i Juli Tubek z Paszyna – www.fundacjarenovo.pl